Energy Equipment

18/05/2012
Energy Equipment

Năng lượng mặt trời được chuyển thành năng lượng hoá chất nhờ quang hợp. Nhưng, như chúng ta đã biết, khi ta đốt thực vật khô hoặc gỗ, sẽ tạo ra năng lượng dưới dạng nhiệt và ánh sáng, tức là chúng ta đang giải phóng năng lượng mặt trời ban đầu trữ trong thực vật hoặc gỗ đó nhờ quang hợp. Chúng ta cũng biết rằng, ở hầu hết các nơi trên thế giới ngày nay, gỗ không phải là nguồn nhiên liệu chính. Chúng ta thường sử dụng khí tự nhiên hoặc dầu trong nhà, và chúng ta chủ yếu sử dụng dầu và than đung nóng nước để tạo ra hơi chạy tuốc bin trong hệ thống phát điện khổng lồ của mình. Những nhiên liệu-than, dầu và khí tự nhiên thường được gọi là nhiên liệu hoá thạch.

ENERGY EQUIPMENT

For various different types of electrical and thermal energy equipment, this section provides technical information, options for energy conservation, training materials, case studies, and useful contacts. You can also find out about the different monitoring instruments available to assess the efficiency of various types of energy equipment.
Download tài liệu tiếng Việt ở bảng dưới:
Thiết bị sử dụng điện năng Thiết bị sử dụng nhiệt năng Thiết bị đo


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus