Thiết bị quá trình

Hóa chất

Hóa chất

Công nghệ đo lường trong công nghiệp hóa chất


I. Công nghệ sản xuất khí công nghiệp


II. Công nghệ sản xuất axít


III. Công nghệ sản xuất bazơ


IV. Công nghệ sản xuất các muối vô cơ

Chi tiết

Đo lường & Thử nghiệm

Dịch vụ đo lường hệ thống khí nén

Dịch vụ đo lường hệ thống khí nén

Các bạn đang gặp phải các vấn đề về hệ thống khí nén  • Máy nén khí nóng bất thường

  • Hiệu suất của máy nén khí giảm

  • Hệ thống khí bị nhiễm nước, nhiễm dầu trong đường ống

  • Hệ thống đường ống khí nén bị rò rỉ

  • Hệ thống bị quá tải (giảm áp đầu cuối)

Chi tiết

Tiết kiệm năng lượng

Energy Equipment

Energy Equipment

Năng lượng mặt trời được chuyển thành năng lượng hoá chất nhờ quang hợp. Nhưng, như chúng ta đã biết, khi ta đốt thực vật khô hoặc gỗ, sẽ tạo ra năng lượng dưới dạng nhiệt và ánh sáng, tức là chúng ta đang giải phóng năng lượng mặt trời ban đầu trữ trong thực vật hoặc gỗ đó nhờ quang hợp. Chúng ta cũng biết rằng, ở hầu hết các nơi trên thế giới ngày nay, gỗ không phải là nguồn nhiên liệu chính. Chúng ta thường sử dụng khí tự nhiên hoặc dầu trong nhà, và chúng ta chủ yếu sử dụng dầu và than đung nóng nước để tạo ra hơi chạy tuốc bin trong hệ thống phát điện khổng lồ của mình. Những nhiên liệu-than, dầu và khí tự nhiên thường được gọi là nhiên liệu hoá thạch.

Chi tiết


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus