Panme - đo chính xác

Panme - đo chính xác

TtecH - Cung cấp các loại thước cặp, panme, các thiết bị đo kích thước nhập khẩu chính hãng, đảm bảo chất lượng (Mitutoyo, Mahr, Helios.Preisser...)

 
 
 
84(024) 3750 5142
tshops - sieu thi thiet bi cong nghiep
Kích thước
Thước cặp điện tử hoặc cơ khí
Pan me điện tử hoặc cơ khí
Thước đo cao điện tử, kim hoặc du xích
Đồng hồ so điện tử hoặc kim
Bộ đo bằng khí nén
Đo góc và đo đô phẳng
Thước đo lỗ 
Thước đo độ sâu
Đo lường kích thước ngoài
Đồng hồ so kiểu kim hoặc điện tử
Đồng hồ so kiểm tra
Đầu đo chuyển vị cảm ứng từ
Đầu đo giá trị gia tăng
Dưỡng trục có chỉ thị
Bộ khuyếch đại nhỏ gọn
Bộ khuyếch đại kiểu cột
Bộ khuyếch đại 19 Inch
Dướng đo lỗ trong và ngoài Diamar
Dưỡng cho các đại lượng tiêu chuẩn
Máy tính dưỡng đo
Cổng kết nối và máy in
Dướng đo nhanh
Các bộ dưỡng tiêu chuẩn: Căn mấu, xuyến lỗ, chốt chuẩn và dướng ren
Đế giá cho đồng hồ so
Bàn map và các dụng cụ
Dưỡng vạn năng cho đo kích thước trong & ngoài
Máy đo tọa đô không gian ba chiều CMM
Máy đo tọa đô không gian ba chiều CMM tự động
Máy đo kích thước chiều dài chuẩn

Một số loại Panme - Thước cặp

Outside Micrometer

Digimatic Outside Micrometer 

/

Download tài liệu tại đây

Digimatic Outside Micrometer 

/

Download tài liệu tại đây

Digimatic Outside Micrometer

/ 

Download tài liệu tại đây

Digimatic Outside Micrometer 

/

Download tài liệu tại đây

Soft Touch Micro

/

Download tài liệu tại đây

Quick Micro

/

Download tài liệu tại đây

Ratchet Thimble Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Outside Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Outside Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Outside Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Count Outside Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Non-rotating Spindle Type Outside Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Slide Anvil Type Uutside Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Slide Anvil Type Outside Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Variable Pipe Frame Slide Anvil Type Outside Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Outside Micrometer Equipped with Dial Indicator

/

Download tài liệu tại đây

   

Special Micrometers

Caliper Type Outside Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Fixed Anvil Type Screw Thread Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Interchangeable Tip Type Screw Thread Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Non Rotating Spindle/Interchangeable Type Universal Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Three-wire Unit

/

Download tài liệu tại đây

Tooth Thickness Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Ball Anvil Type Gear Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Non Rotating Spindle Type Tooth Thickness Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Non Rotating Spindle Type Paper Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

U-shape Frame Sheet Metal Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Dial Type Sheet Metal Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Spherical-flat Anvil Type Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Spherical Anvil and Spindle Type Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Spherical and Cylindrical Anvil Type Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Spline Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Point Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

V-anvil Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Non Rotating Spindle Type Blade Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Can Seam Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Hub Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Wire Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Crimp Height Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Uni Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Limit Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Indicating Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Snap Meter

/

Download tài liệu tại đây

Snap Meter with External Indicator

/

Download tài liệu tại đây

Groove Micrometer

/

Download tài liệu tại đây

Quick-Mini

/

Download tài liệu tại đây

Small Hole Gage

/

Download tài liệu tại đây

Telescoping Gage

/

Download tài liệu tại đây

   

 

Các sản phẩm khác


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus