Hóa chất

07/12/2011
Hóa chất

Công nghệ đo lường trong công nghiệp hóa chất


I. Công nghệ sản xuất khí công nghiệp


II. Công nghệ sản xuất axít


III. Công nghệ sản xuất bazơ


IV. Công nghệ sản xuất các muối vô cơ

 I. Công nghệ sản xuất khí công nghiệp
 
 1. Sản xuất ô xy và ni tơ
 2. Sản xuất khí trơ
 3. Sản xuất khí than
 4. Sản xuất khí a môniắc
 5. Sản xuất clo và hyđrô
II. Công nghệ sản xuất axít
 
 1. Sản xuất a xít sunfuric H2SO4
 2. Sản xuất a xít nitric HNO3
 3. Sản xuất a xít clohydric HCl
 4. Sản xuất a xít photphoric H3PO4
III. Công nghệ sản xuất bazơ
 
 1. Sản xuất natri hydroxyt NaOH
 2. Sản xuất canxi oxyt và canxi hydroxyt
 
IV. Công nghệ sản xuất các muối vô cơ
 
 1. Công nghệ tinh chế muối NaCl
 2. Công nghệ chế biến muối KCl
 3. Công nghệ sản xuất muối bari sunfat
 4. Công nghệ sản xuất soda
 5. Công nghệ sản xuất kali nitrate từ KCl và NaNO3
 6. Công nghệ sản xuất amoni sunfat
 7. Công nghệ sản xuất KNO3 từ KCl và HNO3
 8. Công nghệ sản xuất Amoni nitrat từ NH3 và HNO3
 9. Công nghệ sản xuất Ure NH2CONH2
 10.  Công nghệ sản xuất supephotphat đơn
 11.  Công nghệ sản xuất supephotphat kép
 12.  Công nghệ sản xuất phân bón tổng hợp NPK
 13.  Công nghệ sản xuất kali clorat
 14.  Công nghệ sản xuất peclorat
 15.  Công nghệ sản xuất kali pemanganat

Các tin khác


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus