Đo chiều dày bằng siêu âm

TTECH cung cấp máy đo chiều dầy siêu âm của hãng Dakota (Italia)May do chieu day dakota

 
 
 
84(024) 3750 5142
tshops - sieu thi thiet bi cong nghiep

CORROSION SERIES

MX-01

MX-1

MX-2

MX-2

MX-3

MX-3

MX-5

MX-5

MX-5DL

mx DL

VX

VX

MMX-6

MMX-6

MMX-6DL

MMX-6DL

MMX-7

MMX-7

MVX

MVX

CMX

CMX-DL

CMX-DL+

UMX-2

PRECISON SERIES

PX-7

PX-7

PX-7DL

PX-7DL

PVX

PVX

RACING SERIES

PR-82

PR-82 Sonic Tester

PR-8V

PR 8v Sonic Tester

Các sản phẩm khác


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus