Máy đo chiều dày

Máy đo chiều dày

 Ttech – Chuyên cung cấp  các thiết bị đo chiều dày, máy đo chiều dày, máy đo độ dày, đo độ dày lớp phủ được nhập khẩu trực tiếp từ các hãng nổi tiếng trên thế giới, đảm bảo độ chính xác cao.


 
 
 
84(024) 3750 5142
tshops - sieu thi thiet bi cong nghiep

src=/media/fck/image/categories/tb%20do%20luong%20va%20thu%20nghiem/may%20do%20chieu%20day/may%20do%20chieu%20day%20ket%20hop.jpg

Máy đo chiều dày lớp phủ kết hợp

src=/media/fck/image/categories/tb%20do%20luong%20va%20thu%20nghiem/may%20do%20chieu%20day/may%20do%20chieu%20day%20tam%20mong.jpg

Máy đo chiều dày tấm rất mỏng, máy đo chiều dày độ phân giải cao

src=/media/fck/image/categories/tb%20do%20luong%20va%20thu%20nghiem/may%20do%20chieu%20day/may%20do%20chieu%20day%20thanh%20ong.jpg

Máy đo chiều dày thành ống

src=/media/fck/image/categories/tb%20do%20luong%20va%20thu%20nghiem/may%20do%20chieu%20day/may%20do%20chieu%20day%20trong%20nuoc.jpg

Máy đo chiều dày trong nước và máy đo chiều dày trong môi trường cháy nổ

src=/media/fck/image/categories/tb%20do%20luong%20va%20thu%20nghiem/may%20do%20chieu%20day/may%20do%20chieu%20day%20ket%20hop.jpg

Máy đo chiều dày lớp phủ đầu đo liền

src=/media/fck/image/categories/tb%20do%20luong%20va%20thu%20nghiem/may%20do%20chieu%20day/may%20do%20chieu%20day%20tam%20mong.jpg

Máy đo chiều dày lớp phủ đầu đo rời

src=/media/fck/image/categories/tb%20do%20luong%20va%20thu%20nghiem/may%20do%20chieu%20day/may%20do%20chieu%20day%20bang%20sieu%20am.jpg

Máy đo chiều dày thông thường và lập trình được


src=/media/fck/image/categories/tb%20do%20luong%20va%20thu%20nghiem/may%20do%20chieu%20day/may%20do%20chieu%20day%20kim%20loai%20hien%20song.jpg

 Máy đo chiều dày kim loại hiện sóng

Các sản phẩm khác


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus