Tuyển & Mỏ

07/12/2011
Tuyển & Mỏ

Công ty cổ phần công nghệ Đỉnh Cao Ttech cung cấp các thiết bị đo lường trong mỏ than: đo nhiệt trị của than, đo độ tro, cân phân tích, hàm ẩm của quặng, đo nồng độ lưu huỳnh và cacbon, thiết bị phân tích các chất bay hơi......

Công nghệ đo lường trong mỏ than
 
  1. Thiết bị đo nhiệt trị của than, thiết bị đo độ tro
 
  1. Các cân phân tích, hàm ẩm của quặng
 
  1. Thiết bị đo nồng độ lưu huỳnh va carbon
 
  1.  Thiết bị phân tích các chất bay hơi
 
  1. Thiết bị đo nồng độ khí độc trong hầm lò
 
  1. Thiết bị đo đếm lưu lượng dầu tiêu thụ cho các phương tiện xe, và các bơm định lượng
 
  1. Thiết bị đo nồng độ bụi và lọc bụi tay áo.
 
  1. Thiết bị đo độ hạt và máy nghiền than

Các tin khác


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus