Đo quang học

Đo quang học

TtecH - Chuyên cung cấp các thiết bị công nghiệp, thiết bị đo lường: máy đo quang học, máy đo tọa độ quang học 3D

 
 
 
84(024) 3750 5142
tshops - sieu thi thiet bi cong nghiep
Máy đo quang học Model
Máy chiếu biên dạng  
Kính hiển vi (với thị kính, camera, video và màn hình, PC và phần mềm  
Kính hiển vi số  
Máy đo tọa độ quang học 3D MS-Series
  OMS-Series
  PMC-Series
  Sensors

 

Optical shaft measuring machine
MAHR

  • optical
 

High precision measuring and inspection microscope
MM-400/800 

 

Measuring microscope
MM-200 

 

CNC video measuring machine
1200 x 720 mm | NEXIV VMR-12072 Nikon Metrology

 

 

Các sản phẩm khác


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus