Kinh hiển vi số - kiểu cầm tay

Kinh hiển vi số - kiểu cầm tay

 



 Ttech – Chuyên cung cấp các loại kính hiển vi phục vụ trong công nghiệp: kính hiển vi soi kim tương, kính hiển vi camera, kính hiển vi sinh học, kính hiển vi đo lường, kính hiển vi soi nổi





 
 
 
84(024) 3750 5142
tshops - sieu thi thiet bi cong nghiep

 

Chi tiết SP Kinh Hien Vi  quý khách có thể xem tại SHOP Online tại đây: http://www.tshops.vn/kinh-hien-vi-c413.html

Các sản phẩm khác


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus