Đo độ cứng Rockwell - HRC

Đo độ cứng Rockwell - HRC

TTECH - Cung cấp các thiết bị đo độ cứng:


1 - Mũi đo độ cứng kim cương RockWell


2 - Bi đo độ cứng RockWell

 
 
 
84(024) 3750 5142
tshops - sieu thi thiet bi cong nghiep

1 - Mũi đo độ cứng kim cương RockWell:

mui do do cung kim cuong

- Regular length diamond indenter

- Short form diamond indenter

- Special diamond indenters; slim profile, chisel etc.

2 - Bi đo độ cứng RockWell

bi do do cung rockwell

- Regular length 1/16” ball indenter

- Short form 1/16” ball indenter

Các sản phẩm khác


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus