Cảm biến nhiệt độ - Kiểu điện trở Pt100/Pt1000

Cảm biến nhiệt độ - Kiểu điện trở Pt100/Pt1000

Cảm Biến Nhiệt Độ


TTECH - Chuyên cung cấp các thiết bị đo nhiệt độ, đồng hồ đo nhiệt độ, cảm biến nhiệt độ nhập khẩu trực tiếp từ các hãng hàng đầu: Kobold, Suchy, Trotec....


Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và yêu cầu báo giá.

 
 
 
84(024) 3750 5142
tshops - sieu thi thiet bi cong nghiep
Xem chi tiết các sản phẩm cảm biến nhiệt độ tại Shop Online tại đây: 
 
 
 
 

 

TYPE
JIS C 1602
ANSI MC 96.1
DIN 43710
EN 60584-2
Temp. range (°C)
Grade
Tolerance
(°C)
Temp.
range (°C)
Grade
Tolerance
(°C)
Temp. range (°C)
Tolerance (°C)
Temp.
range (°C)
Grade
Tolerance (°C)
B
+200+1700
0.5
± 4°C or
± 0.5%
+800+1700
STD
± 0.5%
-
-
+600+1700
2
± 0.0025*|t|
3
± 4°C or
± 0.005* |t|
R
0+1600
0.25
± 1.5°C or
± 0.25%
0+1450
STD
± 1,5°C or
± 0,25%
0+600
± 3°C
0-1600
1
± 1°C or
± [1+0.003 * (T-1100)]
°C
SPC
± 0,6°C or
± 0,1%
+600+1600
± 5°C
2
± 1,5°C or
±
0.0025* |t|
S
0+1600
0.25
± 1.5°C or
± 0.25%
0+1450
STD
± 1,5°C or
± 0,25%
0-600
± 3°C
0-1600
1
± 1°C or
± [1+0.003 * (T-1100)]°C
SPC
± 0,6°C or
± 0,1%
600-1600
± 5°C
2
± 1,5°C or
±
0.0025* |t|
K
0+1000
0.4
± 1.5°C or
± 0.4%
0+1250
STD
± 2.2°C or
± 0.75%
0+400
± 3°C
-40+1000
1
± 1,5°C or
±
0.004* |t|
400+1200
± 0.75°C
0+1200
0.75
± 2.5°C or
± 0.75%
SPC
± 1.1°C or
± 0.40%
-40+1200
2
± 2,5°C or
±
0.0075* |t|
-200-0
1.5
± 2.5°C or
± 1.5%
-200-0
STD
± 2.2°C or
± 2%
-200+40
3
± 2,5°C or
±
0.015* |t|
N
0+1000
0.25
± 1.5°C or
± 0.4%
0+1250
STD
± 2.2°C or
± 0.75%
-
-
-40+1000
1
± 1,5°C or
±
0.004* |t|
0+1200
0.75
± 2.5°C or
± 0.75%
SPC
± 1.1°C or
± 0.40%
-40+1200
2
± 2,5°C or
±
0.0075* |t|
-200-0
1.5
± 2.5°C or
± 1.5%
-200-0
STD
± 2.2°C or
± 2%
-200+40
3
± 2,5°C or
±
0.015* |t|
E
0+800
0.4
± 1.5°C or
± 0.4%
0+900
STD
± 1,7°C or ± 0.50%
-
-
-40-800
1
± 1,5°C or
±
0.004* |t|
0.75
± 2.5°C or
± 0.75%
SPC
± 1°C or
± 0.40%
-40-900
2
± 2,5°C or
±
0.0075* |t|
-200-0
1.5
± 2.5°C or
± 1.5%
-200-0
STD
± 1.7°C or
± 1%
-200-40
3
± 2,5°C or
±
0.015* |t|
J
0+750
0.4
± 1.5°C or
± 0.4%
0+750
STD
± 2.2°C or
± 0.75%
0.400
± 3°C
-40+750
1
± 1,5°C or
±
0.004* |t|
0.75
± 2.5°C or
± 0.75%
SPC
± 1.1°C or
± 0.4%
400+900
± 0.75°
2
± 2,5°C or
±
0.0075* |t|
T
0+350
0.4
± 0.5°C or
± 0.4%
0+350
STD
± 0.5°C or
± 0.4%
-200+400
± 3°C
-40+350
1
± 0,5°C or
±
0.004* |t|
0.75
± 1°C or
± 0.75%
SPC
± 1°C or
± 0.75%
2
± 1°C or
±
0.0075* |t|
-200-0
1.5
± 1°C or
± 1.5%
-200-0
STD
± 1°C or
± 1.5%
-200+40
3
± 1°C or
±
0.015* |t|

 

 

 

Các sản phẩm khác


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus