Thiết kế hệ thống khí nén - Lựa chọn máy nén khí

Thiết kế hệ thống khí nén - Lựa chọn máy nén khí

 Thiết kế hệ thống khí nén - Lựa chọn máy nén khí phù hợp với doanh nghiệp

 
 
 
84(024) 3750 5142
tshops - sieu thi thiet bi cong nghiep

Lựa Chọn Máy Nén Khí Phù Hợp

1- Các ký hiệu bản vẽ thiết kế hệ thống

2- Sơ lược thiết kế hệ thống cung cấp khí nén trung tâm

3- Sơ lược về hệ thống xử lý khí nén

4- Các vấn đề cần lưu ý khi thiết kế hệ thống khí nén để đảm bảo hiệu suất về sau

5- Các tiêu chuẩn khí nén theo tiêu chuẩn và các ứng dụng gợi ý:

6- Cân nhắc chọn lựa máy nén khí

6.1 - Phân loại

6.2 - Hiệu năng

may nen khi, máy nén khí

6.3 - Các giải pháp cho hệ thống:

 

Tìm và xlý các rò rkhí nén và ngăn nga slp li. Thường xuyên kim tra các vết rò và tn tht áp sut toàn bhthng (hàng tháng).

 

Tránh sdng các ng xngưng bnt để đảm bo không có độ ẩm htiêu th

 

Điu chnh các hot động htiêu thti áp sut thp nht có th

 

Không nên sdng các máy nâng dùng khí nén và động cơ khí nén.

 

Đóng tt cngun cp khí ti các thiết bkhông vn hành.

 

Tách riêng các thiết bị đơn lsdng khí nén áp sut cao.

 

Giám mc st áp trong hthng ng phân phi.

 

Đánh giá nhu cu về điu biến máy nén.

 

Sdng các động cơ hiu sut cao thay cho các động cơ tiêu chun.
Xem xét vic dùng máy nén khí đa cp.

 

Gim áp sut ra càng thp càng tt.
Sdng nhit thi tmáy nén khí cho các bphn khác trong dây chuyn để tiết kim năng lượng.
Tránh đưa khí nén áp sut cao hơn ti toàn bdây chuyn chỉ để đáp ng nhu cu ca mt thiết bcao áp.
Nm vng cách điu khin hthng nhiu máy nén.
Sdng bộ điu khin trung gian/bgiãn n/bộ điu tiết áp sut di cht lượng cao.
Nm rõ các yêu cu vsinh thiết b.
Sdng công nghlàm khô có đim sương áp sut cho phép ti đa.
Chn các sn phm có cht lượng tt nht khi phi thay thế các bphn ca máy nén.
Giám sát chênh áp qua blc khí. St áp quá mc các blc gây lãng phí năng lượng.
Sdng không khí mát bên ngoài cho đầu vào ca máy nén.
Áp dng chiến lược bo dưỡng phòng nga mt cách hthng cho may nen khi.
Đào to và nâng cao nhn thc ca nhân viên để vn hành và bo dưỡng hiu qucho hthng máy nén.
Đảm bo toàn bhthng được qun lý bng các hot động qun lý ni vi tt.
Đảm bo rng nước ngưng phi được loai bkhi hthng phân phi ngay hoc không có nước ngưng.
Kim tra các xem kích thước bình tích có thcha đủ khí nén cho các nhu cu ln trong thi gian ngn không.

 

Các sản phẩm khác


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus