Đo mức liên tục

Đo mức liên tục
 
 
 
84(024) 3750 5142
tshops - sieu thi thiet bi cong nghiep

Công tắc báo mức giới hạn Chất lỏng Chất rắn dạng bột/hạt (*)
Kiểu điện dung (kiểu cáp mềm & thanh) Chất lỏng Chất rắn
Kiểu hai dĩa rung Chất lỏng Chất rắn
Kiểu thanh rung (kiểu cáp mềm & thanh)   Chất rắn
Kiểu hai dĩa rung siêu âm Chất lỏng Chất rắn
Kiểu phát sóng viba Chất lỏng Chất rắn
Kiểu cánh quay/cản   Chất rắn
Kiểu phao có dẫn hướng Chất lỏng  
Kiểu phao có dây cáp treo Chất lỏng  
Kiểu điện cực dẫn (tới 6 điện cực kiểu cáp mềm, thanh) Chất lỏng Chất rắn
Kiểu quang học khúc xạ Chất lỏng  
Kiểu màng   Chất rắn
Thiết bị đo mức liên tục Chất lỏng Chất rắn dạng bột/hạt (*)
Kiểu điện dung (kiểu cáp mềm & thanh) Chất lỏng Chất rắn
Kiểu phao có dẫn hướng Chất lỏng  
Kiểu ống by-pass có phao dẫn hướng Chất lỏng  
Kiểu áp suất thủy tĩnh Chất lỏng Chất rắn
Kiểu áp suất thủy tĩnh có dây treo Chất lỏng  
Kiểu chênh áp Chất lỏng  
Kiểu phát sóng siêu âm Chất lỏng Chất rắn
Kiểu phát sóng radar có dẫn hướng Chất lỏng Chất rắn
Kiểu phát sóng radar không tiếp xúc Chất lỏng Chất rắn
Kiểu hiệu thế với vỏ bình dẫn điện Chất lỏng  
Kiểu cơ điện Chất lỏng Chất rắn
Kiểu phát sóng điện từ Chất lỏng Chất rắn
Kiểu phao có dẫn động servo cho bồn bể Chất lỏng  
(*) Các chất rắn dạng bột/hạt ở các cỡ hạt khác nhau
(**) Xin hãy liên hệ với kỹ sư hoặc đại diện của chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn

Các sản phẩm khác


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus