Bơm hoá chất

Bơm hoá chất

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại bơm hóa chất, bọc PTFE hoặc PFA chịu nhiệt độ cao (chế tạo tại CHLB Đức)

 
 
 
84(024) 3750 5142

Các sản phẩm khác


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus