Bộ điều khiển áp suất - lưu lượng

Bộ điều khiển áp suất - lưu lượng

Trong hệ thống khí nén được thiết kế đầy đủ của Ingersoll Rand, IntelliFlow - Bộ điều khiển áp suất có thể giảm tiêu hao khí nén tổng thể 12%, tiết kiệm khí nén của hệ thống, giúp điều khiển máy nén khí hiệu quả hơn và cung cấp áp suất không đổi cho xưởng sản xuất.

 
 
 
84(024) 3750 5142
tshops - sieu thi thiet bi cong nghiep

IntelliFlow
 

IntelliFlow

As much as 20% to 60% of the energy used to operate compressed air systems is wasted! One of the major contributors to this waste is operating air systems at elevated pressures.

Well known is the fact that compressed air, stored at higher pressures, can provide a capacitance effect for sudden hign volume demands. Less known is that higher pressure storage, that is not properly controlled and managed, will result in not just the additional energy to compress to a higher pressure (0.5% energy for every 1% pressure increase), but also significantly higher air consumption from all compressed air users (in some cases up to12% more)!

The application of Ingersoll Rand IntelliFlow control effectively uses system storage to compensate for high, random air usage and avoids the need to increase the entire system pressure. Similarly, the IntelliFlow control also eliminates the need for compreesors to be loaded start or short cycle due to the same high, random air usage.

Features

 • High volume low pressure drop design
 • Electronic PID control of valve position
 • Mounted controller with digital interface
 • Mounted pressure transducer
 • 3-valve bypass
 • Taps and gages for system audit instrumentation

 Benefits

 • Increased productivity: optimize production air control
 • Increased efficiency: optimize energy usage
 • Increased reliability: eliminate compressor rapid cycling
 • Reduced waste: lower pressure, less air consumption

Technical Information

 • Max Pressure: 150 psig (10 barg)
 • Max Temperature: 150°F (65°C)
 • Flange/Valve Sizes: 2 - 8 in (50 - 200 mm)
 • Max Flow Capacity: 850 - 15900 cfm (24 - 450 m3/min)
 • 1 psig (0.07 barg) pressure drop in full open valve position
 • Control to +/- 1 psi (0.07 bar) with proper storage
 • NEMA 12/P54 enclosure
 • 50/60 Hz standard

Áp suất luôn ổn đỊnh cho sản xuất
Bộ điều khiển IntelliFlow sẽ cung cấp áp suất ổn đinh và chính xác tới quá trình sản xuất. Điều này có nghĩa là áp suất thay đổi và vấn đề quản lý chất lượng sẽ không ảnh hưởng tới sản xuất nữa. Quan trong không kém với sản xuất là không trải nghiệm với hiện tượng áp suất thấp, yêu cầu tăng áp cho hệ thống ngẫu nhiên bị loại bỏ ngay từ bước đầu tiên, do đó  tránh được tăng tiêu hao khí nén do điều tiết áp suất quá trình kém và do rò rỉ.

Các sản phẩm khác


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus