Trung tâm dịch vụ Miền Nam

24/10/2016
Trung tâm dịch vụ Miền Nam

Công ty cổ phần công nghệ Đỉnh Cao - Trung tâm dịch vụ Miền Nam
***

Địa chỉ: 205A Nguyễn Xí – Phường 26 – Quận Bình Thạnh – TP.HCM.

Tel:  (08)-6685-8911 / (08)-6284-0992

Fax:  (08)-6284-0993

Hot Line: 0986-918-866

Email: sales@ttech.vnLink Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus