Các loại và mức độ ô nhiễm khí

16/02/2012
Các loại và mức độ ô nhiễm khí

 Bảng dưới đây thể hiện phạm vi của các thiết bị lọc khí.Từ các yêu cầu khác nhau của người sử dụng các cấp độ khí tinh khiết,sẽ tạo ra các thiết bị lọc khí nén cho các ứng dụng rộng rãi.Thiết bị lọc than hoạt tính chỉ có thể sử dụng cho việc lọc mùi.

 /

F / DF     = lọc                                                  > 5 µm

FV / DFV = lọc tinh dạng lưới                > 0,3 µm

FX / DFX = lọc siêu tinh dạng lưới         > 0,01 µm

FA / DFA = lọc than hoạt tính                 (chỉ trong lọc mùi)


Lọc tinh dạng lưới,siêu tinh dạng lưới và lọc than hoạt tính nên chi sử dụng kết hợp với lọc phụ trợ.Nên sử dụng một bộ xả ngưng bán tự động và tự động.Cả hai yếu tố làm tăng mục tiêu lâu dài và  độ tin cậy của thiết bị lọc khí nén


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus