Thử không phá hủy NDT

Thử không phá hủy NDT

Thiết bị thử nghiệm - Thử không phá hủy

 
 
 
84(024) 3750 5142
tshops - sieu thi thiet bi cong nghiep
Kiểm tra không phá hủy (NDT)
Phát hiện khuyết tất siêu âm
Phát hiện vết nứt bằng bột từ
Phát hiện vết nứt bằng UV
Đo chiều dầy bằng siêu âm
Phát hiện khuyết tật 3 chiều (3D)
Phát hiện khuyết tật chiếu tia X
Phát hiện rò rỉ

Các sản phẩm khác


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus