Cảm biến vị trí dài tương đối

Cảm biến vị trí dài tương đối

Cảm biến vị trí dài tương đối - Linear Incremental Encoder

 
 
 
84(024) 3750 5142
tshops - sieu thi thiet bi cong nghiep

Magnetic incremental linear encoder ASM

  • magnetic incremental linear encoder ASM
 
 

 

Magnetic incremental linear encoder
0.8 - 20 m/s | PMIS3 ASM

  • magnetic incremental linear encoder 0.8 - 20 m/s | PMIS3 ASM

 

 

Magnetic incremental linear encoder
0 - 30 000 mm | POSIMAG serie ASM

  • magnetic incremental linear encoder 0 - 30 000 mm | POSIMAG serie ASM

 

Các sản phẩm khác


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus