Phân tích

Phân tích

Ttech - Chuyên cung cấp các thiết bị phân tích, thiết bị đo nồng độ của các hãng nổi tiếng, uy tín trên thế giới: Kobold, IMR...

 
 
 
84(024) 3750 5142
tshops - sieu thi thiet bi cong nghiep
Thiết bị phân tích  Chất Khí Chất lỏng
Đo độ pH / ORP hay Redox   Lỏng
Đo độ pH có bù nhiệt độ   Lỏng
Đo đô dẫn / nồng độ   Lỏng
Đo đô dẫn có bù nhiệt độ   Lỏng
Phân tích nồn độ chất lỏng   Lỏng
Đô đô ô xy hòa tan   Lỏng
Đo tỷ trọng Khí Lỏng
Đô độ đục   Lỏng
Đo hàm lượng hợp chât ni tơ (a mô ni)   Lỏng
Đo hàm lượng hợp chất si líc: Silica    Lỏng
Đo hàm lượng hợp chất Phốt pho: Phosphate    Lỏng
Đo hàm lượng Hydrazine    Lỏng
Đo hàm lượng A mô ni ắc: Ammonia    Lỏng
Đo hàm lượng hợp chất Clo: Chloride    Lỏng
Giám sát lượng clo dư   Lỏng
Đo hàm lượng hợp chất Flo: Fluoride    Lỏng
Giám sát lượng hữu cơ hòa tan   Lỏng
Đo nồng đọ hợp chất Nát ri   Lỏng
Đo độ cứng nước   Lỏng
Đo chất lượng nước   Lỏng
Đo mức bùn lắng trong nước   Lỏng
Đo chỉ tiêu tổng hợp của nước thải TOC   Lỏng
Đo chỉ tiêu chất vô cơ trong nước thải COD   Lỏng
Đo chỉ tiêu chất hữu cơ trong nước thải BOD   Lỏng
Đo nồng độ bằng chiết quang kế    Lỏng
Đo nồng độ bằng phân cực kế    Lỏng
Đo nhiệt lượng   Lỏng
Quang kế đo nồng độ các chất trong chất lỏng   Lỏng
Quang phổ kế đo nồng độ các chất trong chất lỏng   Lỏng
Đo độ ẩm không khí Khí  
Phân tích phổ gần hồng ngoại Khí  
Phân tích tỷ trọng của khí Khí  
Giám sát nồng độ khí phòng sạch Khí  
Giám sát nồng độ bụi Khí  
Phân tích nồng độ khí thải Khí  
Phân tích bằng đi ốt laze điều chỉnh được Khí  
Đo nồng độ ô xy và các chất dễ cháy Khí  
Đo nồng độ ô xy Zirconia Khí  
Đô độ sạch của hy đ rô và khí làm sạch Khí  
Sắc phổ khí Khí  
Phân tích nồng độ khí liên tục Khí  
Phân tích khí cháy  Khí  
Phát hiện khí đơn và hỗn hợp nhiều khí Khí  
Phân tích đặc tính vật lý Khí  
Phân tích kim loại và luyện kim    
Quang phổ kế FTIR và FTNIR    
Quang kế đa sóng    

 

 
(**) Xin hãy liên hệ với kỹ sư hoặc đại diện của chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn

Các sản phẩm khác


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus