Cốc lọc điều áp bôi trơn FUTURA

Cốc lọc điều áp bôi trơn FUTURA

 Công ty cổ phần công nghệ Đỉnh Cao - Ttech cung cấp thiết bị khí nén, bộ điều áp khí nén của hãng Ingersoll rand.

 
 
 
84(024) 3750 5142
tshops - sieu thi thiet bi cong nghiep

/

  Bộ điều áp, đến 1000 lít/phút

src=/media/fck/image/categories/thiet%20bi%20khi%20nen/ttech_14.jpg

Bộ điều áp, đến 2700 l/ph

src=/media/fck/image/categories/thiet%20bi%20khi%20nen/ttech_15.jpg

Bộ điều áp, đến 5200 l/ph

src=/media/fck/image/categories/thiet%20bi%20khi%20nen/ttech_16.jpg

Bộ điều áp, đến 14500 l/ph

/

   Bộ điều áp, đến 1000 lít/phút

/

Bộ điều áp, đến 2700 lít/phút

/

Bộ điều áp, đến 4500 l/ph

/

Lọc + điều áp, đến 1000 l/ph

/

   Lọc + điều áp, đến 2600 l/ph

/

Lọc + điều áp, đến 5200 l/ph

/

Lọc + điều áp, đến 14500 l/ph

/

Cốc lọc bụi/dầu/tách nước,

đến 1000 l/ph

/

  Cốc lọc bụi/dầu/tách nước,

  đến 2200 l/ph

/

  Cốc lọc bụi/dầu/tách nước,

  đến 3500 l/ph

/

Cốc lọc bụi/dầu/tách nước,

  đến 8000 l/ph

/

Cốc lọc tinh bụi,

lọc cỡ bụi> 0,3 µm (99,99 %)

/

  Cốc lọc siêu tinh bụi

, lọc cỡ bụi> 0,01 µm(99,99 %)

/

Cốc lọc bụi/dầu/tách nước & lọc mùi

src=/media/fck/image/categories/thiet%20bi%20khi%20nen/ttech_60.jpg

Cốc dầu bôi trơn, đến

1500 l/ph

src=/media/fck/image/categories/thiet%20bi%20khi%20nen/ttech_31.jpg

Cốc dầu bôi trơn, đến

3100 l/ph

/

  Cốc dầu bôi trơn, đến

  8000 l/ph

/

Cốc dầu bôi trơn, đến

14500 l/ph

/

Lọc, điều áp, bôi trơn, đến  700 l/ph

/

Lọc, điều áp, bôi trơn, đến  2000 l/ph

/

  Lọc, điều áp, bôi trơn,

  đến 3500 l/ph

/

Lọc, điều áp, bôi trơn, đến 12300 l/ph

/

Lọc, điều áp, bôi trơn, đến

450 l/ph

/

Lọc, điều áp, bôi trơn, đến 1600 l/ph

/

  Lọc, điều áp, bôi trơn, đến

  3500 l/ph

/

Lọc, điều áp, bôi trơn, đến 12300 l/ph

/

Van điều khiển 3/2 cửa

/

Van điều khiển

/

  Van điều khiển

/

Van điều khiển

/

Van điều khiển

/

Van điều khiển

 

/

  Tấm gá treo cốc lọc

/

Bộ khoá lắp modul

/

Lõi lọc cốc lọc

/

Bảo vệ cốc lọc

/

  Bảo vệ cốc dầu bôi trơn

/

Joăng làm kín cốc lọc

/

Nắp đậy cốc lọc

/

Nắp đậy cốc dầu bôi trơn

/

   Khoá ngưỡng điều áp

/

Lõi bộ điều áp

/

Dầu bôi trơn

/

Dầu bôi trơn

 

 

Các sản phẩm khác


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus