Loại bỏ nước khỏi dầu

03/08/2017
Loại bỏ nước khỏi dầu

Nước là kẻ thù nguy hiểm nhất cho dầu nhớt và các loại máy móc...

NƯỚC - kẻ thù nguy hiểm nhất của máy móc

Là môi trường hoà tan các hợp chất ăn mòn ăn mòn chi tiết
Là chất gây oxi hoá nhiên liệu, dầu bôi trơn của thiết bị
Là chất gây tắc vòi phun của thiết bị
Là chất gây tắc van
Là chất gây ra hiện tượng nhũ hoá các loại dầu bôi trơn, phá hỏng kết cấu, phụ gia của dầu

=> loại bỏ nước ra khỏi thiết bị, máy móc là cực kì quan trọng!

=> MÁY LỌC DẦU!

MÁY LỌC DẦU được đưa vào sử dụng để:
- loại bỏ các cặn do môi trường xunh quanh
- loại bỏ cặn do phụ gia hình thành
- loại bỏ nước do môi trường
...


Link Exchange: Duong Ren - Kinh Hien Vi - Panme - Ban Map - Thuoc Cap
TTECH Plus